Ortaklık Yapısı

Sermaye : 400.000.000 TL
Ödenmiş Sermaye : 400.000.000 TL*
*Ticaret Sicil Gazetesi 22 Nisan 2020 Sayı: 10064
SAHİBİ PAY ADEDİ TUTAR YÜZDE
Mahmut DERELİ 11.360 284.000.000 %71
Abdülkadir DERELİ 4.000 100.000.000 %25
Zehra DERELİ ÖZER 640 16.000.000 %4
TOPLAM 16.000 400.000.000 %100