İnsan Kaynakları

TORKAM olarak adaylara, çeşitli faaliyet alanlarında Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika’da toplam 25 şirket ve 5000 çalışanı aşkın ekibimiz ile birlikte çalışmayı amaçlayan, sonuç odaklı, yetenekli, gelişime ve iletişime açık
adaylara kariyer ve gelişim fırsatları sunuyoruz.

Temel politikamız, çalışanlarımızın gelişimlerine katkı sağlamak, çalışanlarımızın motivasyonunu, mutluluklarını, tüm özlük haklarını korumak ve geliştirmektir.

Çalışanlarımıza sürekli öğrenmeyi mümkün kılan, iş performansına doğrudan etki eden dijital eğitim ve sınıf içi eğitim programları planlıyoruz. Bu planlar doğrultusunda çok çeşitli eğitim ve gelişim faaliyetleri organize ediyor ve çalışanlarımıza uyguluyoruz.

Vizyonumuz

Temel değerleri, hedef ve stratejileri doğrultusunda yeteneklerini, kullanabileceği ve geliştireceği mesleki ortamları sağlamayı, kurumsal alanlarda en güncel mesleki standartlara uygun şekilde gelişimlerini ve başarılarını arttıracak eğitim imkanlarını sunmayı, karşılıklı güven ve iletişim içerisinde, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik, stratejik destek vermeyi ve özgür bir yaşam ortamı sağlamayı benimsiyoruz.

Misyonumuz

Global bir yaklaşımla sektöründe geleceğin liderlerinin yetişmesine yönelik insan kaynağını en verimli şekilde ortaya çıkarmaktır.

TORKAM Holding’deki
Kariyer Olanaklarını Keşfedin!